BVAHA лого

       

Явлението sick building syndrome - SBS - синдрома на болната сграда, както го познаваме Добра практика 
Научи повече...
В Европейски съюз  и САЩ са приети директиви за спазване на „добрата практика” за поддръжка хигиената  на  вентилационните инсталации
Научи повече...
През последните години все повече се тревожим за замърсяването на атмосферата с вредни за здравето газови емисии и за последвалата  „озонова дупка” и климатична криза изобщо. Опитваме се също да контролираме разпространението „поемането” на пестициди, нитрати и химикали съдържащи се в храната ни селскостопанските продукти. Борим се срещу създаването на даването на „зелена улица” на генно-модифицираните организми и тяхното използване в ежедневната ни храна и другаде.

Всичко това правим в името на нашия, и на децата ни, здравословен живот. Все още обаче пропускаме нещо много важно, един сериозен проблем, за чието решаване са нужни знания, умения и най-вече задълбочено разбиране за неговото решаване. Това е Става дума за въздуха, който дишаме в затворени помещения. А това са местата, в които прекарваме 90% от живота си! Могат да бъдат както офиси и административни сгради, конферентни, спортни и театрални зали, така и училища, кино салони, търговски центрове, хотели и болници.
Отделна значима тема е и безопасността за здравето и живота ни на местата за обществено хранене. Тъй като натрупването на кондензиралите мазнини  по елементите на изходящите вентилационни инсталации на търговските кухни, са  предпоставка за възникване на пожари и лоша хигиена при приготвяне на храната.

Водени от разбирането за особената важност на чистия въздух в затворени помещения, на 22 януари 2010 г. бе основана Българска асоциация на фирмите за хигиена на вентилационните и климатизиращи инсталации.

Основните цели на Асоциацията са:

Популяризиране на темата за здравословните последици от лоша хигиена на вентилационни системи;  
Утвърждаване на добрите практики за поддръжката им и популяризиране на индустрията за хигиена на инсталациите;
Представителство и лобиране пред държавни, общински и международни институции;
Участие в разработване на нормативна уредба в България, както и за прилагане на нормите и препоръките на Европейската общност.

От огромно значение е участието на Асоциацията в разработване на нормативна уредба в България, както и за прилагане на нормите и препоръките на Европейската общност.