12.Юни.2012 г.
Инж. Цеков взе участие в сутришния блок на телевизия България он ер.  Темата на разговора: „Опастности за хората, обитаващи помещения с непочистена вентилация“.

11.Юни.2012 г.
Пресконференция на инж. Цеков и П.Хлебаров в сградата на София прес. Медии присъствали на пресконференцията: BTV, TV 7, България он ер, радио София на програма „Хоризонт“,  в.“Новинар“  и др

04.Юни.2012 г.
Проведено бе заседание на УС на БАФХВКИ, на което бе взето решение за приемане на Тангра – АВ ООД за нов член на асоциацията.

24.Януари.2012 г.
Инж. Цеков даде интервю пред радио „Хоризонт“ на тема „Синдром на болната сграда в следствие на замърсени вентилационни системи в обществените сгради“.

16.Декември.2011 г. 
Българският институт за стандартизация (БИС) публикува  новият стандарт, касаещ хигиената на вентилационна система – БДС EN 15780:2011  „Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Чистота на системите за вентилация.“

17.Ноември. 2011г .
Българската Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилиционни и Климатични Инсталации стана асоцииран член на Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) http://www.bgfma.bg/news_single.php?id=57

16.Септември.2011 г.  Проведе се Шестия годишен форум ЕНЕРГИЕН ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УСЛУГИ! Лектор: Марио Тошев

31 Март 2011 г.
Американски Университет в България, гр.София, Център за образование и култура „Илиев“
БАФХВКИ участва като лектор и документален филм – „Да излекуваме болната сграда“ на Втори Годишен Форум на тема Интелигентното работно място.http://events.uconomics.com/SSmartWorkplace/prezentatsii/ii.3-petko-hlebarov.pdf/view

Февруари.2011 г.
Българската Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилиционни и Климатични Инсталации стана асоцииран член на БХРА – Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация.http://www.bhra-bg.org/index.php?dejstvie=asociirani

06.Ноември.2009 г.
Четвърта международна конференция ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, хотел Метрополитен, София.Лектор: инж.Цеков

23.Септември.2010 г.
Българска Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилационни и Климатични инсталации /БАФХВКИ/ – член на Българската Стопанска Камара – съюз на българския бизнес

14.Май.2009 г. 
ІІ Национална Конференция Smart Facilities

07.Февруари.2009 г. 
Изложение Интер Хигиена Експо, 04-07 Февруари 2009г.   22 Януари 2010 г  Учредително събрание