Качеството на въздуха и „Сидром на болната сграда“БАФХКИ

В последните години явлението „Синдром на болната сграда“ (SBS- sick building syndrome) е станало нарастващо отчитан проблем в работните помещения в много европейски страни, САЩ, Канада, Япония, Китай.

Главните симптоми свързани със SBS са суха и дразнеща кожа, обриви, главоболие, летаргия, раздразнителност или слаба концентрация, изсъхване и дразнене на очите, дразнене на гърлото, запушен и течащ нос, всеки от които може да може да се изпитва от всеки по всяко време.

Тези симптоми се проявяват с нарастваща честота или степен, когато човек прекарва времето си в определена сграда и те намаляват чувствително или изчезват напълно при прекарване на определено време извън нея , което показва, че изпитваните симптоми са свързани с престоя в сградата. Точно това явление е обикновено разпознато като SBS . Сградите снабдени с климатична вентилационна инсталация са обикновено с преобладаващи оплаквания във връзка със SBS.

В проучване извършено от Учреждението за изследване на сгради Великобритания, е отбелязано, че вентилационните системи могат да допринесат до замърсяване в помещенията, чрез транспортирането на замърсявания от една част на сградата до друга, както и емисията на замърсявания от самата инсталация. Това впоследствие е потвърдено от изследвания, които са показали, че патогените могат да бъдат носени в болничните вентилационни инсталации. Това показва възможността живите частици, по-големите неживи частици и влакна да бъдат пренасяни, което означава разпространение на инфекции.

Качеството на външния въздух може да има първостепенно влияние на качеството на въздуха в помещението и оттам потенциално върху SBS, особено когато повече от 99% от броя на частиците, които го съставляват са под 1 микрон, но 70% от тяхното гравиметрично тегло идва от частици по-голями от 1 микрон. Частица от 5 микрона може да се задържи във въздуха за 55 минути /след което се “утаява”/, докато 0,1 микронна частица може да се задържи плаваща във въздуха до 34 дни. Акумулираните отлагания във вентилационната система, особено след филтъра могат да бъдат възможност за микробиологичен растеж с осигурени оптимални условия за развитие на микроорганизми /температура, влажност/.

С оглед намаляване на загубите на енергия и повишаване на енергийната ефективност модерното строителство е ориентирано към така наречените уплътнени сгради, т.е. без инфилтрация, възможен най-малък брой или без отваряеми прозорци. Вследствие на това единствения източник на пресен въздух за човека е чрез вентилационната инсталация. С оглед използване на топлината на изходящия въздух все по-голям процент на рециркулационен въздух се използва. По този начин не само частици от външния въздух могат да преминат през филтрите, но също и замърсяванията от строителните материали, мебелировка, офис оборудване, килими, бои, от хора: умрели кожни клетки вируси, бактерии, влакна, косми което всичко взето заедно може да влоши качеството на въздуха в помещението.

Източници на информацията: Изпълнителният орган по Здраве и Безопасност във Великобритания /HSE/ ;Building Research Establishment,BRE , Raw, 1992; Sykes, 1989

Загуби в Евро вследствие на лошо качество на въздуха:
Евро/година Включено в калкулациите
Съществуващи алергии, болести Влошаване, нови 1,18 милиарда 30% от цената на всички алергични
Отпуски по болест служители 0,8  милиарда Офис работа, 600,000
15% от отсъствията се дължат на лошо IAQ
Спад на ефективността на работа 0,2  милиарда 10% спад на ефективността на офис
служителите
Болнични инфекции 84  милиона половината от лошо качество на въздуха
в помещенията /IAQ/
Рак на белия дроб, радон 34 милиона 450 случая годишно, цена на един случай 75,000 Евро

ИзточникФинландско общество за качество на въздуха в помещенията, Национална Техническа Агенция /TEKES/