Вентилационни инсталации в публични сгради.

Вентилационна инсталация е комплекс от съоръжения – вентилатори, филтри, нагреватели  и елементи – въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители , чрез които се реализира процеса вентилация, а именно съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържат ЧИСТОТАТА и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация.

1. Качество на въздуха в помещението и вентилационните системи.

Чистият въздух е ключът към здравословния живот на хората, прекарващи от 70 до 90% от живота си в затворени помещения. Човешкият организъм се нуждае ежедневно от:
– 1 кг храна,
– 2 литра вода И ОТ,
– 15,000 ЛИТРА ВЪЗДУХ

 • Здравето и трудоспособността на хората са пряко свързани с качеството на въздуха в помещенията, които обитават. Замърсените и неподдържани вентилационни инсталации са предпоставка за разпространението на вируси и за появата на симптоми като главоболие, гадене, респираторно-дихателни раздразнения, причиняване на различни видове алергии и др., познати по света под съкращението SBS (Sick Building Syndrome) – синдром на болната сграда. 40% от общото запрашаване на въздуха в помещенията е следствие на замърсени, лошо поддържани и неправилно функциониращи вентилационни и климатични инсталации. Неспазването на изискванията при проектиране, монтаж, експлоатация и неправилната поддръжка на инсталациите води до влошаване на качеството на въздуха, който се подава в помещенията. Наличието на влажност над допустимата в инсталациите, постоянната температура и попадането на органични материи във въздухопреносната система създават благоприятна среда за развитието и образуването на колонии от микроорганизми, различни видове плесени, които се пренасят чрез обработения в инсталацията въздух в обитаемите части на сградите. Концентрацията им е най-висока в топлообменниците, оросителните камери и въздуховодите.
 • Натрупванията от кондензирали мазнини по елементите на изходящите вентилационни инсталации на търговски кухни са предпоставка за възникване на пожари и недостатъчна хигиена при приготвянето на храната. Правилното функциониране на противопожарните клапи е  важно изискване, което позволява да се локализира и спре разпространението на евентуален пожар. Натрупаните отлагания по тях и по местата, където са монтирани, водят до блокиране на тези клапи.
 • Замърсяването на топлообменните повърхности води до неефективна работа на инсталацията и преразход на енергия. Непочистените клапи, въздуховоди, вентилационни решетки и др. елементи на климатичните и вентилационните инсталации се нуждаят от по-голямо количество енергия за постигане на необходимите параметри на въздуха. Дебитът на въздуха се намалява до 30%, което води до по-голям разход на енергия за достигане на проектните  параметри за температура, влажност и скорост на въздуха.

2. Здравословни опасности от лошо качество на въздуха в помещението.

Лошото качество на въздуха може да причини много здравословни проблеми като:

 • Токсични опасности – опасни материали и прах.
 • Алергични опасности
 • Микробиологични опасности – бактерии, вируси, мухали
  – Бактерии  – причиняващи инфекции
  – Вируси-  причиняващи грип , възпаления на ГДП , инфекции
  – Мухали – причиняващи алергии, болести.
  – Протозои
 • Смущения чрез  миризми, влага, въздушни течения

3. Източници на замърсявания.

4. Форми на оплаквания.

 • Смущения: умореност, проблеми с концентрацията, чувствителност към температура и течение, миризми, шум, нарушение на равновесието, главоболие.
 • Симптоми: сълзене и сърбеж в очите, хрема, кихане, запушен нос, кашлица, затруднено дишане, сърбеж на кожата, екземи, болки в ставите, мигрена, проблеми със стомаха.
 • Заболявания: Легионерска болест – през 2001г. в Мурсия 650 души заразени чрез климатичната инсталация.
 • Примери от практиката: бактерии предизвикват възпаление на червата; мухъла Cryptococcus neoformans – възпаление на белите дробове и мозъка при имунно супримирани; бактерии Chlamydophila psittacci – предизвиква папагалова болест.