Присъединяване към БАФХВКИ

За да се присъедините към Асоциацията изтеглете Заявлението, попълнете го и го изпратете на office@bvaha.com или на факс: 02 958 60 12
Изтеглете формата за попълване (Microsoft Office)  (Adobe Reader)